Facebook Image

Organisatie:

Wielersupportersclub Oostmalle
Antwerpsesteenweg 218,
2390 Malle

Inlogformulier

Betekenis van de naam Malle

Omtrent de herkomst van het woord “Malle” raken taalkundigen het niet eens. Sommigen beweren dat het “uitgestrekte vlakte, grens of halte” betekent. De meest gangbare betekenis wordt echter afgeleid uit de Latijnse naam “Mallum”, wat “maalberg” betekent en de plaats is waar de Franken hun rechtspraak en vergaderingen hielden.

Fusiegemeente

In de 11e eeuw werden het oostelijke en het westelijke deel van Malle gescheiden en gingen van dan af door het leven als Oost- en Westmalle. Op 1 januari 1977 deed zich echter een historisch feit voor. Oost werd herenigd met West en de nieuwe fusiegemeente kreeg de naam “Westmalle”. Twee jaar later, op 30 juli 1979, wijzigde een Koninklijk Besluit dit en de gemeentenaam werd terug “Malle”. Langzaam maar zeker evolueerde Malle vervolgens naar een voor de regio vooraanstaande gemeente.
Telde de gemeente bij de fusie nog 9.798 inwoners, dan is dat inmiddels aangegroeid tot 14.950 op 31/12/2012, waarvan 7.034 in Oost en 7.916 in West. Op een oppervlakte van 5.198 ha betekent dit een bevolkingsdichtheid van 288 inwoners per vierkante kilometer.

Tornado

Op 25 juni 1967 kreeg Oostmalle een zware klap te verduren. Een allesvernietigende tornado trof het dorpscentrum en herschiep een groot gedeelte van het dorp in puin. De dorpskern en 135 woningen werden daarbij totaal vernield. De tornado rukte de toren van de Sint-Laurentiuskerk af waarna het kerkschip instortte. Als bij wonder vielen er gelukkig geen dodelijke slachtoffers te betreuren. Op vele plaatsen in het dorp zijn de littekens van deze natuurramp nog steeds merkbaar. In 1980 werd de verwoeste Sint-Laurentiustoren, ondertussen door iedereen Tornadotoren genoemd, hersteld en ingehuldigd als monument.

Trappisten

Sinds 1794 zijn er cisterciënzers “Trappisten” in Westmalle aanwezig. Trappisten zijn monniken die in gemeenschap een sober en eenvoudig leven leiden, stil en afgezonderd. Ze werken en bidden volgens het aloude principe: “ORA ET LABORA” (bid en werk). Monniken moesten instaan voor hun eigen levensonderhoud en wat ze daarbij overhielden was, volgens een oude monnikentraditie, bestemd voor mensen in nood. Om dat te kunnen verwezenlijken, ontwikkelden de Trappisten van oudsher allerhande ambachtelijke en industriële bedrijvigheid. In de Abdij van Westmalle bevinden zich een boerderij, een kaasmakerij en – ongetwijfeld het meest bekend – een bierbrouwerij.

Het alom gekende en gesmaakte trappistenbier van Westmalle wordt sinds 1836 gebrouwen in de statige abdij met haar pittoreske campanille toren. De monniken van Westmalle nemen de kunst van het bierbrouwen zeer ter harte. Door toe te zien op de leiding van de brouwerij, staan zij er borg voor dat deze traditie niet teloor gaat.
 
De strenge leefregels binnen de kloostergemeenschap laten bezoek aan de abdij of brouwerij evenwel niet toe. Een wandeling rond de abdij is echter niet te versmaden en zal de smaak van de daarna gedegusteerde trappist of tripel alleen maar versterken. Rond de Trappistenabdij zijn zowel een fiets- als een wandelroute uitgewerkt.